De Stichting Poëziecentrum Nederland heeft sinds 1 januari 2012 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking. Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI's de volgende gegevens op haar website zetten:

 

Naam van de instelling: Stichting Poëziecentrum Nederland
KvK Handelsregister: KvK 17140854 (RSIN/fiscaalnummer: 810566382)

 

Adres- en contactgegevens:

 

Poëziecentrum Nederland
Mariënburg 29
6511 PS Nijmegen

 

e-mail: [email protected]
tel.: 06-53856040
web: www.poeziecentrumnederland.nl

 

Doelstelling:

De Stichting Poëziecentrum Nederland stelt zich ten doel het lezen en bestuderen van poëzie te bevorderen. In de breedste zin van het woord. Daartoe beheert de Stichting een studie- en documentatiecentrum voor moderne Nederlands(talig)e poëzie. Wie in poëzie is geïnteresseerd, op zoek is naar dat ene gedicht of naar informatie over die ene dichter(es), bundel of stroming, kan in het studiecentrum naar hartenlust grasduinen. In het centrum zijn ruim 25.000 bundels, bloemlezingen, essaybundels, kronieken, beschouwingen, curiosa en beeldende kunst bijeen gebracht, die kunnen worden geraadpleegd, gelezen, beluisterd of (soms) gekocht. Ook vind je er (op auteursnaam gerangschikt) nog eens duizenden knipsels, dag- en weekbladrecensies en secundaire literatuur. Het PcN helpt u bij het maken van thematische selecties, beschikt over een ruime collectie gedigitaliseerde gedichten, alsmede de meest uitgebreide Nederlandstalige verzameling verklankte poëzie.

 

Beloningsbeleid: artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting PcN luidt:  "De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."

 

Het bestuur bestaat vanaf 1 mei  2022   uit vier  personen: Gemma Polders (voorzitter), Honoré Schelfhout (secretaris),  Maria van Raak (activiteiten)  en Tine Mientjes (externe relaties). 

Inloggen / registreren

Ik ben al gebruiker

Voer uw e-mail adres en uw wachtwoord in om u op de website te identificeren.

 

Wachtwoord vergeten?

 

Schakel JavaScript in om gebruik te maken van onze inlogfunctie

Voer uw e-mailadres in en klik op herstellen. Als u met het ingevoerde adres inderdaad al een account heeft bij ons zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Ik wens gebruiker te worden

Registreren Sluit popup